Маніфест

КАРТКА РЕЄСТРАЦІЇ ОБЛІКУ №________________

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОГО ДОГОВОРУ (КОНТРАКТУ)

(Дійсна для митного оформлення вантажу за місцем акредитації експортера)

Контракт № ___________ від ________________

1.Організація-експортер, юридична адреса Тел. ( ) Факс ( ) Р/р
2. Організація-імпортер, юридична адреса Тел. ( ) Факс ( ) Р/р
3. Код експортного товару (ТНЗЕД) 4. Одиниця виміру 5. Кількість 6. Вартість у валюті контракту 7. Вартість у доларах США
8. Країна призначення | 9. Країна імпортера |
10. Країна виробника | 11.Валюта | контракту 12.Валюта | розрахунку
13. Базис поставки | 14. Характер угоди
15. П.І.Б. керівника організації-імпортера Посада Паспортні дані М.П. Підпис Дата
16. Податкова інспекція
17. Особливі умови

ФОРМА мд-1

Маніфест


documentaoqisnh.html
documentaoqizxp.html
documentaoqjhhx.html
documentaoqjosf.html
documentaoqjwcn.html
Документ Маніфест