Теми курсових робіт

1. Редагування – постійний творчій процес у газетах та журналах.

2. Принципи роботи редактора над газетними текстами.

3. Організація редакторської роботи в сучасних журналах.

4. Особливості редагування різних видів текстів у газетних і журнальних виданнях.

5. Основні засади роботи літературного редактора над текстами суспільно-політичної тематики.

6. Рівень літературного редагування газети «День» (український випуск).

7. Мова і стиль інформаційних жанрів сучасної української газети.

8. Фразеологічні засоби мови та їх роль у публіцистиці.

9. Точність слововживання у текстах науково-популярних журналів.

10. Вимоги до роботи літературного редактора у сучасній газеті.

11. Застосування нормативної бази у редакторській роботі.

12. Редакторська робота і збереження стильових особливостей автора тексту.

13. Слова – новотвори у студентських газетах.

14. Тон та манера Теми курсових робіт викладу авторського задуму в журналі «ПІК».

15. Стилістично забарвлені та емоційні слова у тестах газет і журналів.

16. Техніцизми та професіоналізми на сторінках «Робітничої газети» (2010рік).

17. Редакторський аналіз та його основні функції.

18. Фразеологізми у газетних текстах.

19. Мова і стиль статті як жанру в сучасній українській газеті.

20. Заголовки в українських газетах та журналах.

21. Іншомовні слова у публікаціях газети «Урядовий кур’єр ».

22. Робота редактора з автором, правила втручання в авторський тест.

23. Редагування художніх текстів у сучасному молодіжному журналі.

24. Газетні жанри та їх стильові особливості.

25. Види слів: проблеми їх лексичного та синтаксичного використання в журналах.

26. Наукова термінологія на сторінках газети «Голос України».

27. Соціальні Теми курсових робіт норми редагування.

28. Лінгвістичні норми редагування.

29. Редакторська робота зі штампами, жаргонізмами в газетних та журнальних текстах.

30. Робота редактора над удосконаленням композиції газетних та журнальних текстів.

31. Редагування текстів і забезпечення їх стислості та ясності.

32. Редагування художніх текстів у журнальних виданнях.

33. Логічні засади редагування.

34. Види журналістських текстів і принципи їх редагування.

35. Редакторська робота над фактичним матеріалом.

36. Неологізми, їх творення та застосування в періодиці.

37. Врахування нормативних вимог при редагуванні.

38. Редагування перекладних матеріалів.

39. Стилістичне використання лексичних засобів у газетних та журнальних виданнях.

40. Практична реалізація висновків редакторського аналізу.

41. Зміст понять «редагування» та «літературне редагування».

42. Перше і друге редакторське читання, їх характеристики.

43. Саморедагування і його визначальні риси.

44. Канцеляризми та Теми курсових робіт боротьба з ними у друкованих ЗМІ.

45. Стилістичне використання синонімів у публікаційних матеріалах.

46. Способи перекладу фразеологічних одиниць і їх використання в періодиці.

47. Крилаті вислови, афоризми у газетних публікаціях.

48. Стилістичне використання в мові ЗМІ діалектизмів.

49. Межі розміру втручання редактора в текст.


documentaoqpvkz.html
documentaoqqcvh.html
documentaoqqkfp.html
documentaoqqrpx.html
documentaoqqzaf.html
Документ Теми курсових робіт